SYSTEMY DLA OBIEKTÓW PUBLICZNYCH

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona majątku publicznego

Każdy poziom bezpieczeństwa publicznego i ochrony jest ważnym zagadnieniem dla instytucji państwowych. Zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy państwowi chcą żyć w świecie wolnym od zagrożeń i aktów przestępczości.

Nadzór wizyjny sprawdził się jako efektywne narzędzie prewencyjne, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa w wielu obszarach życia publicznego:
cctv3

 • Ministerstwa i urzędy miast
 • Budynki sądowe i więzienia
 • Odprawy celne i urzędy imigracyjne
 • Muzea
 • Węzły komunikacyjne i infrastruktura
 • Bezpieczeństwo publiczne na zewnątrz budynków

Rozwiązania z zakresu sieciowych systemów wizyjnych firmy Axis z powodzeniem wprowadzono w wielu instytucjach państwowych na całym świecie. Są oparte na otwartym standardzie IP, oferując niedrogie i przyszłościowe platformy nadzoru, które łatwo rozbudować zależnie od potrzeb. Ponadto umożliwiają:

 • obniżenie kosztów śledztw dzięki wysokiej jakości obrazu umożliwiającego szybką identyfikację i analizę sytuacji,
 • tańszą instalację i konserwację,
 • obniżenie kosztów wywołanych wandalizmem,
 • natychmiastowy dostęp do obrazów przekazywanych na żywo i nagranych przez Internet/sieć lokalną,
 • łatwą integrację z innymi systemami IP