Oferując zaawansowane rozwiązania dotyczące:

  • Systemów telekomunikacji,
  • systemów wizyjnych i monitoringu IP
  • systemów przeciwpożarowych
  • oraz innych branż

wspomagamy naszych klientów profesjonalnymi i kompleksowymi usługami projektowymi dzięki kooperacji z biurem projektowym.

Dzięki temu zarówno na etapach projektowania architektonicznego inwestycji jak i w trakcie modernizacji obiektów tworzymy wizje współpracy różnych systemów co w znaczący sposób obniża koszty inwestycji i późniejszego konsultingu ze specjalistycznymi firmami.

Współpraca Manatech i biura projektowego opiera się na wzajemnym profesjonalizmie który wynika z samodzielności naszego działu projektowego wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt potrzebny do wykonania każdego zadania projektowego.

Nasza widza projektowa i zaplecze specjalistów różnych branż pozwala nam w znacznym stopniu skrócić czas realizacji projektu przy jego innowacyjności.

Oprócz w/w systemów specjalizujemy się w wykonywaniu:

  • przyłączy energetycznych dla domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych
  • sieci kablowych energetycznych i teletechnicznych
  • linii napowietrznych
  • oświetlenia ulic, parków i terenów publicznych
  • iluminacji obiektów sakralnych, architektonicznych oraz pomników łącznie z wizualizacjami i próbami efektów świetlnych w terenie