Co to jest audyt?

Audyt jest kompleksowym przeglądem eksploatowanych rozwiązań technologicznych z zakresu telefonii oraz systemów monitoringu i zabezpieczeń. Badanie składa się zazwyczaj z wielu kontroli w zakresie związanym zarówno z wydatkami ponoszonymi na eksploatację i utrzymanie systemu jak i kosztami niematerialnymi związanymi z obsługą danych systemów oraz ich wpływem na jakość generowanych usług

Jaki ma wpływ na Twoją działalność?

Optymalizacja tak kluczowych elementów w firmie jak komunikacja i bezpieczeństwo wpływa na lepsze wykorzystanie nowych technologii. Dzięki audytowi przekazujemy klientom cenne informacje dotyczące słabych punktów w funkcjonowaniu w/w systemów. Daje to możliwość szybkiego zadziałania i przeorganizowania tych obszarów, które mogą wpływać na obniżenie bezpieczeństwa bądź ponoszenie nieuzasadnionych kosztów. Dzięki usprawnieniu tych procesów zapewniamy zarówno lepszą kontrolę budżetowania wydatków ponoszonych na ich utrzymanie jak i możliwości wdrożenia rozwiązań mających strategiczny wpływ na zarządzanie firmą.

Jakie są korzyści dla Twojej firmy?

Dokładne badanie przyniesie wiele korzyści zarówno materialnych jak i niematerialnych. Z jednej strony pozwoli Ci na dokładne oszacowanie ponoszonych kosztów związanych z danym systemem, a z drugiej da obraz tych, które są niewymierne a mają związek z jakością eksploatowanego rozwiązania oraz jego wpływem na czas tracony przez wykorzystujących go pracowników

AUDYT TELEKOMUNIKACYJNY

Według IDC telekomunikacja i sieci stanowią trzeci lub czwarty co do wielkości koszt operacyjny. Szacuje się, że koszt miesięczny na usługi telekomunikacyjne w przeliczeniu na pracownika to kwota miedzy 600 a 1100 pln. Dla wielu firm są to zaskakujące dane. Badania przeprowadzone bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za zakup i zarządzanie aktywami telekomunikacyjnymi wykazały, że większość menadżerów i dyrektorów (40%) nie wie i nie ma świadomości jaki koszt generują te usługi dla firmy.

Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego jak ważne są wydatki ponoszone na telekomunikację i jaki udział mają we wszystkich kosztach przedsiębiorstwa jesteśmy w stanie docenić wyniki audytów i ich role w kształtowaniu polityki inwestycyjnej firmy. Według Gartner Group w aż 80% przypadków związanych z audytem telekomunikacyjnym udało się uzyskać oszczędności związane z wdrożeniem zaleceń po audytowych.

AUDYT SYSTEMÓW MONITORINGU

Ze względu na występujące na całym świecie wydarzenia związane z zagrożeniem życia oraz bezpieczeństwa firm i instytucji coraz powszechniejsze staje się wykorzystanie narzędzi audytowych w celu kontrolingu i lepszego planowania systemów monitoringu. Prowadzone w wielu krajach badania wykazują jak wiele firm jest zaskoczonych wynikami audytów pokazującymi „nieszczelność” systemów monitoringu oraz jego ułomności związane z niskimi parametrami funkcji i jakości, które otrzymuje klient.

Na etapie instalacji i wdrażania systemów monitoringu CCTV często klienci nie zdają sobie sprawy z funkcjonalności i jakości obsługi takiego rozwiązanie. Rodzi to różnego rodzaju błędy spowodowane brakiem jasnych wytycznych oraz ograniczeń wynikających z zastosowania danej technologii. Powoduje to dodatkowe koszty związane z przebudową systemu lub jego eksploatacją bez wymaganych funkcji bądź jakości.

Jako niezależni audytorzy, jesteśmy w stanie wykryć obszary wymagające ulepszeń bądź zmian biorąc pod uwagę zarówno aspekty związane z kosztami obsługi danego systemu jak i jego funkcjonalnością bądź jej brakiem. Wielu klientów nie zdaje sobie sprawy kosztów, które generują te systemy.

Główne czynniki wynikające z audytu to:

  • zwiększenie bezpieczeństwa danych
  • oszczędności finansowe
  • lepsza organizacja czasu pracy
  • lepsze planowanie wydatków
  • wykorzystanie najnowszych technologii i usług